clock

Bất Động Sản

08:25 07-08-2023

Sau thông báo của Kiểm toán Nhà nước, khu đô thị của LIDECO tại Quảng Ninh chuyển hơn 17.000 m2 đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật thành đất nhà ở xã hội

Dự án Khu đô thị tại TP. Hạ Long của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) vừa chuyển hơn 17.000 m2 đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật thành đất nhà ở xã hội theo Quyết định điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của UBND tỉnh Quảng Ninh sau khi có thông báo của Kiểm toán Nhà nước.

Sau thông báo của Kiểm toán Nhà nước, khu đô thị của LIDECO tại Quảng Ninh chuyển hơn 17.000 m2 đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật thành đất nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới tại phường Cao Thắng và Hà Khánh (thành phố Hạ Long). Nguồn: LIDECO

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về việc điều chỉnh cơ cấu, gia hạn thời gian sử dụng đất (đối với khu đất đã giao giai đoạn 1 tại Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh) cho Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) để thực hiện dự án Khu đô thị tại các phường: Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm, thành phố Hạ Long.

Theo văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh, một trong những căn cứ để việc điều chỉnh cơ cấu, gia hạn thời gian sử dụng đất tại dự án của LIDECO là Thông báo kết quả kiểm toán số 456/TB-KV VI ngày 28/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI về việc thông báo kết quả kiểm toán tại dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm, thành phố Hạ Long do Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư.

Sau thông báo của Kiểm toán Nhà nước, khu đô thị của LIDECO tại Quảng Ninh chuyển hơn 17.000 m2 đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật thành đất nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Nguồn: Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nêu rõ, lý do điều chỉnh cơ cấu, gia hạn thời gian sử dụng đất tại dự án của LIDECO tại TP. Hạ Long là để thực hiện Thông báo số 456/TB-KV VI ngày 28/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI về bố trí quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND thành phố Hạ Long đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết để bố trí đủ quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội tại dự án của LIDECO đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật (Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 06/10/2022). Văn bản số 4186/UBND-XD1 ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về bổ sung thời hạn hoạt động của dự án: 06 năm kể từ ngày 17/12/2018.

Cụ thể, sau điều chỉnh, iện tích đất ở tại dự án được giữ nguyên (89.003 m2) gồm đất nhà ở thương mại và đất nhà ở chia lô. Diện tích đất nhà ở xã hội có thêm 17.812 m2 từ mức 0 m2 trước điều chỉnh.

Diện tích 17.812 m2 đất nhà ở xã hội được bố trí sau khi giảm diện tích đất công trình công cộng tại dự án từ mức 26.384 m2 xuống còn 11.264 m2 cũng như giảm diện tích đất hạ tầng kỹ thuật từ mức 112.066 m2 xuống 109.375 m2.

 

Để thực hiện các điều chỉnh trên tại dự án của LIDECO tại TP. Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra rà soát phưong án giá đất của dự án theo nội dung chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 358/VP.UBND-QLĐĐ2 ngày 18/01/2023; trường hợp nếu phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định điều chỉnh cơ cấu, gia hạn thời gian sử dụng đất này theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ làm cơ sở để xác định tiền sử dụng đất; tuyệt đối không để thất thoát ngân sách nhà nước .

Sau thông báo của Kiểm toán Nhà nước, khu đô thị của LIDECO tại Quảng Ninh chuyển hơn 17.000 m2 đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật thành đất nhà ở xã hội - Ảnh 3.

Thông tin giới thiệu về dự án. Nguồn: Ảnh chụp màn hình website Công ty LIDECO.

Về Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm - LIDECO, theo thông tin do doanh nghiệp tự giới thiệu LIDECO có tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm được thành lập từ năm 1974.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số 0101533886 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sửa đổi lần thứ 14 ngày 29/07/2020. Vốn điều lệ là 609.899.500.000 đồng.

“LIDECO ngày nay tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp và đâu tư xây dựng các khu đô thị. Trải qua gần nửa thập kỷ hình thành và phát triển, đến nay quy mô của Công ty không ngừng lớn mạnh được minh chứng rõ nét qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với những chỉ tiêu tài chính tăng trưởng ấn tượng” , Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm – LIDECO tự giới thiệu trên trang website của mình.