clock

Doanh Nghiệp

06:53 09-03-2016

Sếp ACV dự kiến nhận lương 110 triệu đồng/tháng

Bảy thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát của Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) dự kiến sẽ được nhận hơn 4,7 tỷ đồng tiền lương và thù lao trong năm 2016, tương đương với mức bình quân 110 triệu đồng/người/tháng.

Theo tờ trình Đại hội Cổ đông lần đầu của ACV dự kiến tổ chức vào ngày 16/3 tới, doanh nghiệp này cho biết, trong năm 2015, ACV đạt sản lượng 63,12 triệu khách, tăng 245 so với năm 2014 và 17% so với kế hoạch.

Hàng hoá bưu kiện đạt 973 nghìn tấn và đều vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu ước đạt hơn 11.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 2.100 tỷ, vượt 164% kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả của năm 2015, trong năm 2016, ACV đặt kế hoạch phục vụ 73,4 triệu lượt khách, doanh thu 12.095 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.056 tỷ đồng.

Đáng chú ý, về vấn đề tiền lương, thù lao trong các tháng 4 - 12/2016 của 7 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, ACV đề xuất chi hơn 4,7 tỷ đồng (bình quân 110,7 triệu đồng/người/tháng).

Trong đó, 2 thành viên chuyên trách tại Hội đồng Quản trị sẽ được nhận lương gần 1,1 tỷ đồng/năm, 3 người thuộc Ban Kiểm soát là 2,27 tỷ đồng/năm.

Riêng 2 thành viên không chuyên trách của Hội đồng Quản trị chỉ được nhận thù lao hơn 423 triệu.

ACV cho biết mức đề xuất này đã được tham khảo theo dự thảo nghị định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiền lương đối với cán bộ, viên chức, lãnh đạo các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, về dự thảo quy định tiền lương, thu nhập của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty trong năm 2016 dự kiến cũng xoay quanh mức 40 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra có thêm phụ cấp hệ số và một số khoản thưởng không đáng kể.

Trước đó, báo cáo trong giai đoạn cổ phần hóa của ACV cũng tiết lộ mức thu nhập bình quân của hơn 8.000 nhân viên đạt trung bình 20,72 triệu đồng năm 2014.

Về phương án nhà đầu tư chiến lược, ACV dự định bán 166,15 triệu cổ phần (7,4% vốn) cho Tập đoàn Aérpport de Paris (ADP), hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm.

Đối với dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án được ước tính là 336.630 tỷ đồng.

Giai đoạn I chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác, công suất 25 triệu hành khách. Hiện ACV đang thực hiện các thủ tục sơ tuyển nhà tư vấn để xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ tướng.

ACV trước đó là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải, có quy mô khai thác vận chuyển, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước.

Doanh nghiệp trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 7 cảng quốc tế và 15 cảng quốc nội.

Tháng 12/2015, trong lần đầu bán cổ phần ra công chúng, ACV đã bán hết 77,8 triệu cổ phần (3,47% vốn điều lệ), thu về 1.116 tỷ đồng.

theo VnEconomy