clock

Doanh Nghiệp

01:03 26-01-2018

Shinhan mua trọn công ty tài chính Prudential

Công ty con của Tập đoàn tài chính Shinhan đến từ Hàn Quốc vừa hoàn tất việc mua Công ty tài chính Prudential Việt Nam.

Giá trị thương vụ được xem xét ở mức 151 triệu USD (3.420 tỷ đồng). Prudential Finance cũng chính là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam với mạng lưới khách hàng 300.000 người tính đến tháng 10/2016.

Tập đoàn Prudential châu Á bán Prudential Finance vì không còn là mảng cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của Prudential tại Việt Nam.

 

theo VTV