clock

Thế Giới

02:36 22-05-2020

Tái cơ cấu cứu Thai Airways, Bộ Tài chính Thái Lan tính bán cổ phần

Hãng hàng không Thai Airways International sẽ được tái cấu trúc để không phải giải thể, bán thanh lý...

Theo Bangkok PostThai Airways đã được Chính phủ Thái Lan chấp thuận kế hoạch tái cơ cấu của hãng do Tòa án Phá sản Trung ương quốc gia giám sát. Kế hoạch nhằm mục đích ngăn việc công ty phải giải thể, bán thanh lý hoặc chính thức tuyên bố phá sản.

Bộ Tài chính Thái Lan và Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ đang sở hữu phần lớn cổ phần của hãng hàng không này.

Quy trình tái cơ cầu bao gồm việc giảm tỷ lệ cổ phần của Bộ Tài chính Thái Lan trong cơ cấu sở hữu Thai Airways International. Hãng hàng không này sẽ không còn là doanh nghiệp nhà nước nữa.

Hiện Bộ Tài chính Thái Lan đang nắm 51,03% cổ phần Thai Airways International và dự tính bán đi 3,17% cho Vayukpak 1 Fund, cũng là một doanh nghiệp nhà nước. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Saksayan Chidchob đã thông báo cho hội đồng quản trị và ban điều hành Thai Airways International qua một cuộc họp trực tuyến.

Thai Airways International được phép chọn 30 thành viên cho tổ hoạch định tái cơ cấu. Danh sách này sẽ được trình lên Thủ tướng Prayut trước khi nộp cho tòa án.

Việc bán cổ phần khiến Thai Airways International không còn là doanh nghiệp nhà nước, đồng nghĩa với việc tháo gỡ một số rào cản pháp lý trong quá trình tái cơ cấu. Giá trị chuyển nhượng số cổ phần này được ước tính khoảng 600-700 triệu baht.

Khoảng 6 nghìn trong tổng số 21 nghìn nhân viên của hãng hàng không này sẽ mất việc do quá trình tái cơ cấu. Họ được bồi thường 10 tháng lương.

Thai Airways International cũng đang tìm cách ngăn chặn xu hướng rút vốn, bán tháo cổ phần của một số nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu các khoản nợ không đáo hạn cùng lúc, hãng hàng không này sẽ được giảm bớt áp lực có đủ thời gian cho việc trả nợ từng phần đến năm 2034.