clock

Doanh Nghiệp

08:32 04-05-2023

Tận dụng triệt để, cửa hàng FPT Shop sẽ bán xe đạp, xe máy, phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa

Đây là một trong những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty thông qua.

Tận dụng triệt để, cửa hàng FPT Shop sẽ bán xe đạp, xe máy, phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa - Ảnh 1.

Công ty chứng khoán ACB vừa có báo cáo phân tích về hoạt động của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT). Trong năm 2022, FRT đạt doanh thu thuần 30.166 tỷ đồng (tăng 34,1%) và lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng (tăng 10,3%).

Trong khi biên lợi nhuận gộp mở rộng (từ 14% trong 2021 lên 15,6% trong 2022 nhờ biên lợi nhuận Long Châu cải thiện), tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu thuần tăng (13,7% trong 2022 so với 11,8% trong 2021, chủ yếu do Long Châu) và lợi nhuận tài chính chuyển từ 52 tỷ đồng trong 2021 thành -82 tỷ đồng trong 2022 (chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 75%) đã làm giảm tăng trưởng lợi nhuận.

Doanh thu chuỗi FPT Shop đạt 20.689 tỷ đồng (tăng 11,5%), trong đó doanh thu từ các sản phẩm Apple chiếm khoảng 50%. Chuỗi ghi nhận mức sụt giảm mạnh 22,5% trong quý 4/2022, mặc dù tăng trưởng 32,3% trong 9 tháng đầu năm 2022, do nền so sánh cao trong cùng kỳ năm 2021 và chi tiêu của người tiêu dùng suy yếu do lo ngại về tình trạng không chắc chắn của thu nhập cũng như việc làm khi triển vọng kinh tế khó khăn, sa thải ở nhiều nhà máy và lãi suất tăng không thuận lợi cho hoạt động tài chính tiêu dùng.

Chuỗi đã mở mới 139 cửa hàng, nâng số cửa hàng đang hoạt động lên 786 cửa hàng vào cuối năm 2022 (cuối 2021 số cửa hàng là 647). Trong 2023, FRT sẽ thận trọng về việc mở mới cửa hàng FPT Shop tùy thuộc vào triển vọng kinh tế và tình hình sức mua của người tiêu dùng.

Nhóm hàng đồ gia dụng được đưa vào FPTShop từ năm 2021, hiện đã có mặt tại 280 cửa hàng vào cuối năm 2022 và dự kiến sẽ mở rộng lên 600 cửa hàng trong năm 2023. Tuy nhiên, đóng góp của nhóm sản phẩm này vẫn còn khiêm tốn (khoảng 2,5% doanh thu 2022 của chuỗi FPTShop; biên lợi nhuận gộp 20 - 25%).

Ngoài ra, theo tờ trình đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, FRT có thể sẽ tận dụng mặt bằng để đưa vào kinh doanh sản phẩm xe đạp, xe máy, phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa...

Một số sản phẩm trong nhóm này khá phổ biến, dễ bị cạnh tranh từ các chuỗi bán lẻ khác và cần thời gian để đóng góp đáng kể vào kết quả chung, tuy nhiên, việc đưa thêm các sản phẩm vào kinh doanh có thể giúp FPTShop tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng và lưu lượng khách hàng trong bối cảnh thịtrường sản phẩm CNTT bão hòa.

Tận dụng triệt để, cửa hàng FPT Shop sẽ bán xe đạp, xe máy, phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của FRT

Chuỗi Long Châu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 141%, đạt 9.596 tỷ đồng, nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng nhanh chóng và nhu cầu thuốc ít bị tác động hơn bởi biến động kinh tế. Theo ước tính của ACB, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng theo quý trong 3 quý cuối năm 2022 là 2,7 - 3,2 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối 2022, Long Châu có 937 cửa hàng đang hoạt động (cuối 2021 chuỗi này có 400 cửa hàng) ở 63 tỉnh/thành, so với 936 cửa hàng Pharmacity (63 tỉnh/thành) và 530 cửa hàng An Khang (63 tỉnh/thành). Trong khi Long Châu đã bắt đầu có lãi từ 2021, Pharmacity và An Khang vẫn chưa.

Long Châu ghi nhận khoảng 53 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 2022 (năm 2021 là 4,9 tỷ đồng), mặc dù phần lớn (31 tỷ đồng) được ghi nhận trong quý 1 cùng với sự gia tăng doanh thu do nhu cầu về thuốc/sản phẩm chăm sóc sức khỏe tăng cao khi dịch COVID-19 sự bùng phát. Biên lợi nhuận gộp của Long Châu đạt 23,6% trong 2022, so với 20,9% trong 2021. Mặc dù biên lợi nhuận này vẫn có khả năng mở rộng hơn nữa.

Theo dự tính của ACB, tăng trưởng doanh thu thuần FRT trong năm 2023 là 8,6% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 5,5% do lợi nhuận chuỗi FPT Shop dự kiến giảm. Với giả định 400 cửa hàng mở mới trong 2023, Long Châu có thể ghi nhận tăng trưởng doanh thu là 49,3% và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 67%. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của chuỗi FPT Shop dự kiến sẽ giảm lần lượt 10% và 16%.

Chi phí lãi vay có thể vẫn là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của FRT do công ty có nợ ròng cao, 3.459 tỷ đồng với tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu là 172% năm 2022 (năm 2021 là 1.562 tỷ đồng với 94%), mặc dù tỷ lệ chi phí lãi vay ròng trên nợ ròng trung bình tương đối thấp trong những năm gần đây (3,3% năm 2022, 5,4% năm 2020, 3,8% năm 2019).

Giá cổ phiếu FRT là được dự đoán ở mức 64.000/cổ phiếu, tương đương với tổng tỷ suất lợi nhuận vào cuối năm 2023 là 0,5%.