clock

Trong Nước

19:47 04-12-2020

Tập huấn các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

Sáng 4/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN).

Đại diện cán bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện thị xã thành phố; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham dự.

Ông Phạm Duy Lộc Giám đốc Sở Thông Tin & Truyền Thông Khánh Hòa khai mạc lớp Tập Huấn các Quy định của Pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 bao gồm 10 Chương 96 Điều, nhằm khắc phục và hạn chế bất cập qua 10 năm thi hành Luật PCTN, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định mới để xác định hành vi tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng với các Doanh nghiệp ngoài nhà nước; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng; biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; các cấp quản lý theo Quy định chức vụ.

Bà Võ Thị Lệ Xuân, Trưởng phòng Thanh Tra Giải quyết Khiếu nại tố cáo năm – Thanh Tra Tỉnh Khánh Hòa, phổ biến các văn bản Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/2019/ND-CP

Thông qua tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, giúp cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện thị xã thành phố; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nắm chắc các cơ sở pháp lý để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh chống các biểu hiện, hành vi tham nhũng.

Toàn cảnh lớp Tập huấn

 

Bài & ảnh Ngọc Vân