clock

Trong Nước

09:11 20-02-2023

Thảo Cầm Viên Sài Gòn báo lãi kỷ lục dù trả lại 13 tỷ đồng tiền ngân sách hỗ trợ Covid-19

Trong năm 2022, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận âm 13 tỷ đồng thu nhập khác, do năm 2021 đã ghi nhận khoản hỗ trợ Covid-19 này vào báo cáo tài chính, nhưng sang năm 2022 xin không nhận. Mặc dù vậy, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn có lãi kỷ lục 3,6 tỷ đồng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn báo lãi kỷ lục dù trả lại 13 tỷ đồng tiền ngân sách hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 1.

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với một loạt kỷ lục.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 144,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần năm 2021 và lên cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 27% so với mức trước đại dịch Covid.

Về lợi nhuận, Thảo Cầm Viên Sài Gòn báo lãi trước thuế 3,58 tỷ đồng, cao gấp 6,5 tỷ đồng năm trước và tăng khoảng 80% so với trước dịch.

Thực tế, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Thảo Cầm Viên năm qua lên tới 18,85 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty ghi nhận âm 13 tỷ đồng thu nhập khác.

Đây là khoản điều chỉnh giảm thu nhập khác sau khi Thảo Cầm Viên Sài Gòn xin không nhận ngân sách đặc thù do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trước đó, công ty đã ghi nhận khoản tiền này vào thu nhập khác của năm 2021). Trong phần ý kiến của đơn vị kiểm toán, phía công ty kiểm toán cho rằng khoản này phải được điều chỉnh hồi tố vào năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Thảo Cầm Viên Sài Gòn là 786 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng (+4,7%) so với đầu năm. Trong đó đáng chú ý tiền mặt cuối năm lên tới 65 tỷ đồng, cao gấp 7,4 lần đầu năm. Phần lớn tài sản của Thảo Cầm Viên Sài Gòn là xây dựng cơ bản dở dang dự án Sài Gòn Safari (669 tỷ đồng).

Thảo Cầm Viên Sài Gòn báo lãi kỷ lục dù trả lại 13 tỷ đồng tiền ngân sách hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 2.

Thảo Cầm Viên được xây dựng vào năm 1864, còn được người dân gọi là Sở Thú. Đây là một trong những công trình mang tính lịch sử và lâu đời nhất TP. HCM và là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng là một trong 10 vườn thú lâu đời nhất của thế giới.

Từ năm 2015, Thảo Cầm Viên hoạt động tự chủ hoàn toàn về tài chính, ngân sách không hỗ trợ. Nguồn thu chính của đơn vị này đến từ việc bán vé vào cửa, bên cạnh đó còn có các hoạt động kinh doanh khác như trồng cây, liên doanh bãi xe, mặt bằng,...