clock

Trong Nước

02:13 01-04-2019

Thu nhập nhóm nhà lãnh đạo các ngành, các cấp đạt 11,2 triệu đồng/tháng

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý 1/2019 ước tính là 6,9 triệu đồng/tháng, tăng gần 967.000 đồng so với quý trước...

Báo cáo liên quan đến lao động và thu nhập của người lao động quý 1/2019 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý 1/2019 ước tính là 6,9 triệu đồng/tháng, tăng gần 967.000 đồng so với quý trước và tăng 1,05 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,5 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 8,2 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 6 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương của nhóm "Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị" là 11,2 triệu đồng/tháng, tăng gần 2 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Thu nhập của nhóm "Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao" là 9,4 triệu đồng/tháng, tăng gần 1,4 triệu đồng, và thu nhập nhóm "Lao động giản đơn" là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 844.000 đồng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương của lao động có trình độ trên đại học trở lên là gần 13,5 triệu đồng/tháng, tăng 2,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lao động chưa học xong tiểu học nhận mức lương bình quân 5,1 triệu đồng/tháng trong quý 1 năm nay. Còn lao động chưa từng đi học là 4,3 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương của lao động có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên là 7,4 triệu đồng/tháng. Lao động có thâm niên từ 1 đến dưới 3 năm có mức thu nhập bình quân là 6,2 triệu đồng/tháng. Lao động mới làm việc chưa được 1 tháng là 3,3 triệu đồng/tháng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2019 ước tính là 55,4 triệu người, giảm 207.000 người so với quý trước.

Nguyên nhân được cho là do trong quý 1 có thời gian nghỉ Tết kéo dài, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2018 thì lượng lao động từ 15 tuổi trở lên vẫn tăng 331.900 người.

Trong đó, lao động nam đạt 29 triệu người, chiếm 52,3% và lao động nữ 26,4 triệu người, chiếm 47,7% tổng số lao động.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý 1/2019 ước tính là 48,8 triệu người, giảm 96.400 người so với quý trước và tăng 444.200 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động nam 26,6 triệu người, chiếm 54,4% và lao động nữ 22,2 triệu người, chiếm 45,6% tổng số lao động.Khu vực thành thị có 18,5 triệu người, chiếm 33,3% và khu vực nông thôn 36,9 triệu người, chiếm 66,7%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1/2019 ước tính đạt 76,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động khu vực thành thị trong quý này là 16,9 triệu người, chiếm 34,7% và khu vực nông thôn là 31,9 triệu người, chiếm 65,3%.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 1/2019 ước tính là 54,3 triệu người, bao gồm 19,2 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng 15,6 triệu người, chiếm 28,6%; khu vực dịch vụ 19,5 triệu người, chiếm 36% tổng lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý I/2019 ước tính là 2%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,95%; khu vực nông thôn là 1,52%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2019 ước tính là 1,21%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,6%; khu vực nông thôn là 1,53%.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý 1/2019 ước tính là 54,3%, trong đó khu vực thành thị là 45,9%; khu vực nông thôn là 61,3%.

 
 

theo Vneconomy