clock

Trong Nước

09:08 08-03-2023

Tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và thấp nhất Việt Nam

Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2021 Tổng cục Thống kê vừa công bố, năm 2021, cả nước có gần 1,5 triệu người thất nghiệp; trong đó, khu vực thành thị chiếm 51,6%, nam chiếm số đông hơn nữ với 53,9% tổng số người thất nghiệp

Năm 2021, cả nước có gần 1,5 triệu người thất nghiệp; trong đó, khu vực thành thị chiếm 51,6%, nam chiếm số đông hơn nữ với 53,9% tổng số người thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 đến 55 tuổi 4 tháng - theo Bộ luật Lao động 2019) của Việt Nam năm 2021 là 3,20%; trong đó, ở khu vực thành thị là 4,33%, khu vực nông thôn là 2,50%.

Số thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi năm 2021 chiếm 29,3% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (8,55%) cao gấp 3,7 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên (2,32%).

Trong số người di cư, có khoảng 59,9 nghìn người di cư thất nghiệp, chiếm 4,0% trong tổng số người thất nghiệp cả nước. Tỷ lệ thất nghiệp của người di cư (8,83%) cao hơn khoảng 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của lao động từ 15 tuổi trở lên (2,94%).

So sánh giữa các vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam Bộ hiện là vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi cao nhất (4,66%), tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long (4,05%). Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thuộc về Tây Nguyên (0,96%). Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều so với Hà Nội (6,40% so với 2,68%).

Tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và thấp nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp với lao động trên 15 tuổi cao nhất, đứng thứ hai là Đà Nẵng, thứ ba là Lạng Sơn, tiếp sau đó là Tiền Giang và TP. HCM.

Tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và thấp nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, theo sau đó là các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Đắc Nông, Gia Lai và đứng thứ 5 là Phú Thọ.

 

Thanh niên thất nghiệp

Thanh niên được xem là một trong những nhóm lao động dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các biến động trên thị trường lao động. Vì vậy, thất nghiệp thanh niên luôn được xem là vấn đề quan tâm của xã hội. Số liệu chỉ ra rằng, năm 2021, dân số thanh niên (tuổi từ 15- 24) chiếm khoảng 16,1% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên trong cả nước, và chiếm tới 29,3% tổng số lao động thất nghiệp (tương đương khoảng 435,4 nghìn người).

Thanh niên thất nghiệp tập trung đông nhất ở 2 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ (tương ứng là 22,4% và 25,0%, hay 97,6 nghìn người và 108,7 nghìn người), trong khi Tây Nguyên là vùng có số thanh niên thất nghiệp ít nhất (chiếm khoảng 3,0% hay 13,1 nghìn người).

Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao hơn khoảng 3,7 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên. Trên bình diện chung của cả nước, tỷ lệ thất nghiệp của nữ thanh niên cao hơn so với nam (8,76% và 8,37%). 

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao nhất ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (lần lượt là 10,26% và 10,00%), thấp nhất là vùng Tây Nguyên với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 2,66%. Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tương đối cao (xoay quanh 10%).