clock

Trong Nước

06:37 10-09-2015

TP.HCM tổ chức thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã công bố Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là cơ sở để nhân dân Thành phố thảo luận và góp ý những vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển của Thành phố.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến từ ngày 10/9/2015 đến hết ngày 10/10/2015. Việc góp ý có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong Dự thảo Báo cáo chính trị (được đăng toàn văn trên Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Người dân có thể thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị bằng các hình thức sau:

- Gửi ý kiến góp ý tới các cơ quan báo chí Thành phố,

- Gửi ý kiến góp ý tới cấp ủy Đảng các cấp,

- Gửi ý kiến về Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy),

- Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến góp ý của Nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để tiếp thu bổ sung văn kiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Việc tổ chức cho nhân dân góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Đây thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Báo Doanh Nhân Sài Gòn Điện tử xin trích đăng những nội dung trọng tâm trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước hết, Dự thảo văn kiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong đó đề cập đến tất cả các lĩnh vực có liên quan mật thiết đến sự phát triển của Thành phố, cụ thể là: kinh tế; quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị; giáo dục - đào tạo; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, công tác đối ngoại; kết quả thực hiện 6 chương trình đột phá của Thành phố. Song song đó, Dự thảo cũng đề cập đến những mặt còn hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt được như yêu cầu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Về kinh tế Thành phố tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước. Từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước. Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 33,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp (59,9% - 39,2% - 0,9%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát tốt, đã huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đóng góp thu ngân sách của Thành phố vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, vượt dự toán hàng năm, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. Năm 2011, Thành phố đóng góp 27,7% ngân sách Nhà nước, năm 2014 tăng lên 30%. Góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người. Vai trò, vị trí của Thành phố về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế Thành phố trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp chiến lược và quy hoạch phát triển Thành phố, chú trọng công nghệ cao và các ngành công nghiệp trọng yếu.

Thị trường hàng hóa của Thành phố phát triển nhanh hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa, tác động tích cực đến sản xuất, bình ổn thị trường, thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; quy mô thị trường gấp 2,38 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Thị trường tài chính từng bước ổn định, bảo đảm vai trò phân bổ nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường chứng khoán đạt giá trị vốn hóa ngày càng cao với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Thị trường lao động tiếp tục phát triển; xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề được đẩy mạnh gắn với nhu cầu lao động của doanh nghiệp, chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Về vấn đề quy hoạch quản lý và phát triển đô thị của Thành phố của những chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Điển hình, kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, viễn thông, vệ sinh môi trường,…) được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nhà ở và điều kiện sống của Nhân dân Thành phố được cải thiện. Vừa qua, Thành phố cũng phát triển hạ tầng trục chính trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, Thành phố còn chú trọng đầu tư các dự án phát triển nguồn cung cấp nước và mạng lưới cấp nước, đáp ứng cơ bản yêu cầu cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho Nhân dân. Ý thức của các tổ chức và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên...

Về giáo dục - đào tạo, Thành phố tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần tích cực vào quá trình phát triển; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân. Theo đó, ngân sách đầu tư vào giáo dục - đào tạo tăng hàng năm. Thành phố quan tâm đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Khu công nghệ cao Thành phố đã bước đầu thu hút đầu tư của các tập đoàn, công ty sản xuất công nghiệp công nghệ tiên tiến, giá trị xuất khẩu tăng mạnh. Khoa học xã hội và nhân văn được chú trọng đầu tư và phát huy hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Tập trung đầu tư đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế; hệ thống khám, chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được nâng cấp; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện. Hoàn thành cơ bản mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009 - 2015 trước 2 năm.

Về giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thành phố.

Về việc thực hiện 6 chương trình đột phá của Thành phố bước đầu đã đạt kết những quan trọng. Cụ thể là:

- Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề, tạo chuyển biến bước đầu trong đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

- Cải cách hành chính có tiến bộ, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến sản xuất - kinh doanh, chữa bệnh, học tập,… của Nhân dân, chất lượng thực hiện công vụ ngày càng nâng lên.

- Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang chủ yếu phát triển theo chiều sâu. Đến nay, chương trình kích cầu đầu tư đã phê duyệt 114 dự án với tổng mức đầu tư trên 9.500 tỷ đồng, trong đó phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ là 4.561 tỷ đồng.

- Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư, tạo diện mạo mới, là cơ sở để phát triển không gian đô thị, kết nối Vùng đô thị TP.HCM, ùn tắc giao thông được kéo giảm bước đầu, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 mặt.

- Nhận thức sâu hơn tầm quan trọng của công tác lập, quản lý và đầu tư theo quy hoạch thoát nước; tăng cường quản lý quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch, phục vụ hệ thống tiêu thoát nước; triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tình trạng ngập nước cả về số điểm và mức độ ngập.

- Nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với chiến lược bảo vệ môi trường, tiếp tục di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường, ô nhiễm nguồn nước sông rạch, không khí, tiếng ồn do sản xuất, giao thông giảm đáng kể.

Về công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt kết quả quan trọng, hệ thống chính trị Thành phố không ngừng được củng cố, hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao, tạo được chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được cải thiện, phấn đấu đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đặc biệt. Đồng thời, công tác vận động Nhân dân của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân.

Bên cạnh những thành tựu trong giai đoạn 2010 - 2015, Tiểu ban nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định có một số chỉ tiêu không đạt yêu cầu của Nghị quyết Đại hội IX. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hàng năm 12%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 5 năm (2010 - 2015) tăng bình quân 9,6%/năm, không đạt chỉ tiêu (12%). Tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu Nghị quyết, thấp hơn nhiệm kỳ trước, thiếu bền vững, chưa tạo được đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa xứng tầm với tiềm năng và lợi thế cỉa Thành phố…

Cùng với tăng trưởng kinh tế, hàng năm, Thành phố có 75% cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2011 là 67,83%, năm 2012 là 65,03%, năm 2013 là 67,63% và năm 2014 là 52,95%. Tỷ lệ này tuy không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng qua đó cho thấy Thành ủy đã kiên quyết, kiên trì đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sát thực tế, đúng thực chất; cụ thể hóa tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Cùng với việc đánh giá những thành tựu và hạn chế của Thành phố giai đoạn 2010 - 2015, một trong những nội dung trọng tâm của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Đây là giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó hội nhập kinh tế là trung tâm, đặc biệt là quá trình thực hiện các cam kết trong cộng đồng ASEAN, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các nước và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); vấn đề Biển Đông, biên giới Tây Nam, vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng,... sẽ là sức ép rất lớn cả về năng lực cạnh tranh và ổn định chính trị trên địa bàn Thành phố, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố. Tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thuận lợi, thời cơ và nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cho sự phát triển và hội nhập sâu hơn của Thành phố nên đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân Thành phố phải chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa.

Do vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống Nhân dân. Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Dự thảo cũng đề ra 14 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2012, như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

Ngoài ra, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng lao động làm việc. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 người lao động (bình quân 125.000 lao động/năm); tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%. Đồng thời, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm. Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/ người. Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi). Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh đạt chuẩn quốc gia/10.000 dân. Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

Về chỉ tiêu xây dựng Đảng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm.

Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu Thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Để hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng này, cũng như phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của vùng, của cả nước, nhiệm vụ của Thành phố là tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ.

So với Đại hội IX, thì Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có một số điểm mới.

Trước hết là về mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt”. Với việc xác định mục tiêu này, hệ thống các chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ X đều tập trung vào việc nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân.

Tiếp theo là mục tiêu đưa TP.HCM “Sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”, đây là sự mạnh dạn đề ra mục tiêu phấn đấu đưa TP.HCM phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với tiềm năng có được. 
Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở xác định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm kỳ X có bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong từng chương trình để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Đảng bộ Thành phố đề ra 7 chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

Theo đó, so với nhiệm kỳ 2010 - 2015 tăng thêm 1 chương trình là: “Về chỉnh trang và phát triển đô thị”, với việc tập trung hoàn thành di dời, tái bố trí toànbộ nhà ở trên và ven kênh rạch, nâng cấp các khu phố có nhiều nhà lụp xụp, xây dựng mới các chung cư xuống cấp gắn với chỉnh trang đô thị, tạo thêm quỹ đất dành cho giao thông và công trình công cộng. Đồng thời, quy hoạch, xây dựng, phát triển các đô thị vệ tinh đồng bộ, văn minh, hiện đại… Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức chở lớn, đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông.

Báo cáo chính trị cũng xác định và nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực “Khoa học - công nghệ” nên bố cục riêng thành 1 mục trong nhiệm vụ và giải pháp đưa TP.HCM trở thành đầu tàu kinh tế của vùng, của cả nước.

Hơn nữa, để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, trong phần chỉ tiêu cho giai đoạn 2015 - 2020 cũng đưa vào những chỉ số quan trọng. Cụ thể là xác định tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân hàng năm thay cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) như những năm trước đây.

Đây cũng là lần đầu tiên Thành phố quan tâm đến các chỉ số đánh giá năng lực quản lý của bộ máy chính quyền: đặt ra các mức chỉ số đánh giá và phấn đấu Thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh), PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và PAR-index (Chỉ số đo lường về cải cách hành chính).

Chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức từ ngày 13 - 17/10/2015 tại Hội trường Thành phố, với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu được bầu từ đại hội đảng cấp quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

- Chủ đề Đại hội: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

- Nội dung Đại hội: tập trung 4 vấn đề trọng tâm:

(1) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

(2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(3) Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.(4) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

HẢI ÂU
Theo doanhnhansaigon.vn