clock

Trong Nước

08:12 15-10-2015

Từ 1/12, các "ông lớn" phải đoạn tuyệt với bất động sản, tài chính

Doanh nghiệp Nhà nước không được đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt được Chính phủ...

Một dự án có vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này cũng đang khẩn trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Từ 1/12, doanh nghiệp Nhà nước không được đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt được Chính phủ cho phép hoặc doanh nghiệp có ngành nghề chính là những lĩnh vực nêu trên.

Đó là nội dung chính của Nghị định 91/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Theo nghị định, doanh nghiệp Nhà nước có quyền dùng vốn của mình để đầu tư, kinh doanh ra bên ngoài, trong đó bao gồm cả đầu tư ra nước ngoài, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của Chính phủ, trong đó có những “vùng cấm” nói trên.

Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên mà không được Thủ tướng cho phép, phải tiến hành cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ vốn đã đầu tư theo quy định.

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đã đầu tư, mọi biến động về tăng, giảm vốn phải được báo lại.

Theo chủ trương của Chính phủ từ nhiều năm trước, các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước phải thoái hết vốn theo lộ trình đối với các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản. Thời gian thực hiện thoái vốn chậm nhất là đến cuối 2015.

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến cuối năm 2011, các tập đoàn kinh tế Nhà nước đầu tư ngoài ngành gần 23.744 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là lĩnh vực ngân hàng với 11.403 tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản với 9.286 tỷ đồng, bảo hiểm là 1.682 tỷ đồng, chứng khoán là 696 tỷ đồng và quỹ đầu tư là 677 tỷ đồng.

Đến nay, quá trình thoái vốn khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm trên đã được thực hiện, nhưng vẫn chưa được hoàn tất. Tổng giá trị thoái được theo giá sổ sách đến hết tháng 8/2015 đạt 13.797 tỷ đồng, còn số thực tế thu về là 17.777 tỷ đồng.

 

Song Hà/ VnEconomy