clock

Trong Nước

05:17 05-10-2015

Từ ngày 5/10, giao dịch ngoại tệ phải tuân theo số ngày quy định

Kể từ ngày 5/10, tất cả doanh nghiệp (DN) chưa có nhu cầu thanh toán ngay (trong vòng 2 ngày) sẽ không được mua ngoại tệ giao ngay để "găm giữ" đồng thời các giao dịch ngoại tệ với ngân hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ chứng minh mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. .

Đây là nội dung chính của Thông tư số 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành.

Theo Thông tư này, các tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác và được quyền mua bán ngoại tệ với nhau, mà không phải chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.

Tổ chức tín dụng được phép khi thực hiện các giao dịch ngoại tệ với khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo giao dịch ngoại tệ được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điểm đặc biệt quan trọng của Thông tư là các ngân hàng chỉ bán ngoại tệ giao ngay cho DN có nhu cầu thanh toán ngay trong vòng hai ngày, từ ngày thứ ba trở lên ngân hàng chỉ được bán ngoại tệ kỳ hạn.

Với quy định này, DN chưa có nhu cầu thanh toán ngay sẽ không được mua ngoại tệ giao ngay để "găm giữ" và "phòng thủ" như thời gian qua. Còn khi mua bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi giữa VND với ngoại tệ tối thiểu từ 3 ngày làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch.

Đối với khách hàng cá nhân, Thông tư này cũng quy định phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời gian thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi khách hàng thực hiện các giao dịch ngoại tệ.

Về giá giao dịch, Thông tư này cũng quy định, chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do NHNN và lãi suất mục tiêu USD của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), gắn với kỳ hạn của giao dịch.

​Trường hợp không giao dịch kỳ hạn, các nhu cầu ngoại tệ để thanh toán trong tương lai sẽ buộc phải chờ đến thời điểm thanh toán thực để giao dịch giao ngay, thay vì mua và "găm" trước như vừa qua dẫn đến thổi phồng nhu cầu vào một thời điểm, gây áp lực lên tỷ giá.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thu phí đối giao dịch với giao dịch ngoại tệ. Theo các chuyên gia, quy định này là bước đi tiếp theo của NHNN trong việc giảm tình trạng "găm" giữ ngoại tệ.

Thông tư cũng quy định, tỷ giá giao ngay giữa VND với USD của giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi được xác định theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố và trong phạm vi biên độ do cơ quan này quyết định.

Còn tỷ giá kỳ hạn giữa VND với USD trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở: tỷ giá giao ngay vào ngày giao dịch; chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố và lãi suất mục tiêu USD của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ; kỳ hạn của giao dịch.

Trước đó, ngày 28/9 NHNN đã giảm lãi suất huy động USD của cá nhân xuống 0,25%/năm, lãi suất huy động ngoại tệ của tổ chức xuống mức 0%/năm nhằm tăng sức hấp dẫn cho VND, đồng thời làm giảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế.

 

V.T