clock

Trong Nước

05:16 06-10-2015

VAMC đã mua được hơn 91.000 tỷ đồng nợ xấu

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua 91.314 ty đồng nợ xấu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VAMC cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 30/9, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng đạt 91.314 tỷ đồng dư nợ gốc với giá mua 82.155 tỷ đồng.

Do tiến độ mua nợ đang khá suôn sẻ, nên đến thời điểm này Công ty đã mua vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm (80.000 tỷ đồng) nợ xấu trên sổ sách trong năm 2015.

Trong công tác thu hồi nợ, bán nợ, bán tài sản đảm bảo, VAMC đã chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng để cùng tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền thu hồi nợ, bán nợ, bán tài sản đảm bảo.

Vì vậy, cùng với sự hồi phục nền kinh tế và thị trường bất động sản ấm lên, trong hơn 9 tháng qua, VAMC đã thu hồi nợ, bán nợ, bán tài sản đảm bảo đạt tổng giá trị 9.827 tỷ đồng, hơn gấp đôi số nợ thu hồi được trong năm 2014.

Tổng cộng, tính đến nay, số nợ đã thu hồi được từ năm 2013 đến nay là 14.847 tỷ đồng.

"Trong năm nay, VAMC đặt ra kế hoạch sẽ thu hồi được 10.000 tỷ đồng nợ xấu. Như vậy đến hết tháng 10/2015, VAMC sẽ đạt kế hoạch đề ra", ông Hùng khẳng định.

​Tính đến nay, VAMC gom về tổng cộng khoảng 224.869 tỷ đồng nợ xấu trên sổ sách từ hệ thống tổ chức tín dụng.

 
 
Theo VietnamPlus