clock

Trong Nước

08:57 31-05-2023

Việt Nam đầu tư bao nhiêu tiền ra nước ngoài, lĩnh vực nào "ngốn" nhiều tiền nhất?

Kể từ đầu năm, có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó, có 1 quốc gia nhận được khoản đầu tư chiếm đến 47,5% tổng vốn đầu tư.

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã công bố Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2023.

Theo đó, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 25,5% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới tính đến ngày 20/5/2023 ước đạt 5,26 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 45,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm, vốn Trung ương quản lý đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%; vốn địa phương quản lý 36,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%.

Tính chung 5 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 177 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 24,9% và tăng 10,8%).

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 33,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 143,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 97,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% và tăng 10,3%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% và tăng 0,1%.

Việt Nam đầu tư bao nhiêu tiền ra nước ngoài, lĩnh vực nào ngốn nhiều tiều nhất? - Ảnh 1.

Nhiều dự án được thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (Hình minh họa)

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2023 có 47 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 142,7 triệu USD, giảm 51,4% so với cùng kỳ năm trước; có 16 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 173,7 triệu USD, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ.

 

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 316,4 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 147,7 triệu USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đạt 108,5 triệu USD, chiếm 34,3%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 15,1 triệu USD, chiếm 4,8%.

Kể từ đầu năm, có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư; Singapore 107,6 triệu USD, chiếm 34%; Lào 26,3 triệu USD, chiếm 8,3%; Cuba 9,3 triệu USD, chiếm 3%; Israel 6,1 triệu USD, chiếm 1,9%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/5/2023 bao gồm, vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,86 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đã có 1.278 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần đến từ khối ngoại với tổng giá trị góp vốn 3,32 tỷ USD, tăng 67,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 551 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,15 tỷ USD và 727 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,17 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1,53 tỷ USD, chiếm 46,3% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 666,2 triệu USD, chiếm 20,1%; ngành còn lại 1,12 tỷ USD, chiếm 33,6%.