clock

Doanh Nghiệp

09:22 23-02-2023

Vietcombank bổ nhiệm cựu Giám đốc công nghệ VinFast làm Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích

Ông Nguyễn Quang Huy, Tân Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích TSC Vietcombank sẽ phân tích dữ liệu của hàng triệu khách hàng, từ đó đưa ra những tham mưu cho Ban lãnh đạo ngân hàng.

 Vietcombank bổ nhiệm cựu Giám đốc công nghệ VinFast làm Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích  - Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Huy (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm.

Sáng ngày 20/2/2023, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã diễn ra Lễ công bố quyết định nhân sự Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở chính.

Theo đó, tại quyết định số 304 ngày 16/2/2023, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 20/2/2023. Ông Huy từng là Giám đốc công nghệ, Công ty Vinfast (thuộc tập đoàn Vingroup).

Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở chính đã được thành lập từ tháng 6/2022 với mô hình cơ cấu và nhiệm vụ chức năng cụ thể để đáp ứng tối đa yêu cầu và nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu chiến lược của Vietcombank.

Theo Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngân hàng đang nắm giữ tài sản vô cùng quý giá liên quan đến dữ liệu của hàng triệu khách hàng, và vấn đề không phải chỉ là việc khai thác nguồn dữ liệu này để phục vụ tốt hơn cho ngân hàng (một trong những điều kiện quyết định sự tồn tại của Vietcombank) mà còn góp phần tạo ra nguồn cạnh tranh mới.

Do vậy, Ban lãnh đạo kỳ vọng rất lớn vào nhân sự được tuyển dụng và bổ nhiệm sẽ tiếp tục bổ sung thêm cho Trung tâm những nhân sự có năng lực về dữ liệu và phân tích để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược bao gồm: Tham mưu cho Ban lãnh đạo và cho khối CNTT về chiến lược sử dụng dữ liệu trong chuyển đổi số; tham mưu cho Ban lãnh đạo cách khai thác dữ liệu phục vụ cho kinh doanh hiện nay; nâng cao hiểu biết, kỹ năng của các cấu phần khác nhau về mặt quản trị khai thác về sử dụng dữ liệu đảm bảo sự phát triển của Vietcombank trong tương lai.

Chủ tịch HĐQT cũng đề nghị các đơn vị trong Khối tạo điều kiện để Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích nhanh chóng hòa nhập với công việc tại Vietcombank, kịp thời nắm bắt chiến lược hành động và chiến lược chuyển đổi số để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong khai thác và sử dụng dữ liệu của ngân hàng. Đồng thời, báo cáo Giám đốc khối CNTT và chuyển đổi số về việc hoàn thiện tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tuyển dụng thêm cán bộ phù hợp góp phần phát triển trung tâm, tạo ra tác động tích cực cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Ông Nguyễn Quang Huy, tân Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích TSC Vietcombank cũng cho biết khi dữ liệu đã trở thành tài sản quan trọng và có giá trị quyết định đối với các công ty và tổ chức thì việc bảo vệ, quản lý, khai thác để nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ trong nước và quốc tế sẽ trở thành các nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm dữ liệu và phân tích.

Ông Huy cũng cam kết sẽ nỗ lực để chuyển biến dữ liệu phân tích nhằm tìm kiếm điểm chạm trong nội bộ và bên ngoài, từ đó xây dựng các SPDV hoàn chỉnh, giúp các bộ phận có thể sử dụng và biến dữ liệu thành giá trị để sử dụng trong công việc hàng ngày.

 
 

Theo đó, tại quyết định số 304 ngày 16/2/2023, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 20/2/2023. Ông Huy từng là Giám đốc công nghệ, Công ty Vinfast (thuộc tập đoàn Vingroup).

Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở chính đã được thành lập từ tháng 6/2022 với mô hình cơ cấu và nhiệm vụ chức năng cụ thể để đáp ứng tối đa yêu cầu và nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu chiến lược của Vietcombank.

Theo Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngân hàng đang nắm giữ tài sản vô cùng quý giá liên quan đến dữ liệu của hàng triệu khách hàng, và vấn đề không phải chỉ là việc khai thác nguồn dữ liệu này để phục vụ tốt hơn cho ngân hàng (một trong những điều kiện quyết định sự tồn tại của Vietcombank) mà còn góp phần tạo ra nguồn cạnh tranh mới.

Do vậy, Ban lãnh đạo kỳ vọng rất lớn vào nhân sự được tuyển dụng và bổ nhiệm sẽ tiếp tục bổ sung thêm cho Trung tâm những nhân sự có năng lực về dữ liệu và phân tích để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược bao gồm: Tham mưu cho Ban lãnh đạo và cho khối CNTT về chiến lược sử dụng dữ liệu trong chuyển đổi số; tham mưu cho Ban lãnh đạo cách khai thác dữ liệu phục vụ cho kinh doanh hiện nay; nâng cao hiểu biết, kỹ năng của các cấu phần khác nhau về mặt quản trị khai thác về sử dụng dữ liệu đảm bảo sự phát triển của Vietcombank trong tương lai.

Chủ tịch HĐQT cũng đề nghị các đơn vị trong Khối tạo điều kiện để Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích nhanh chóng hòa nhập với công việc tại Vietcombank, kịp thời nắm bắt chiến lược hành động và chiến lược chuyển đổi số để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong khai thác và sử dụng dữ liệu của ngân hàng. Đồng thời, báo cáo Giám đốc khối CNTT và chuyển đổi số về việc hoàn thiện tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tuyển dụng thêm cán bộ phù hợp góp phần phát triển trung tâm, tạo ra tác động tích cực cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Ông Nguyễn Quang Huy, tân Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích TSC Vietcombankcũng cho biết khi dữ liệu đã trở thành tài sản quan trọng và có giá trị quyết định đối với các công ty và tổ chức thì việc bảo vệ, quản lý, khai thác để nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ trong nước và quốc tế sẽ trở thành các nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm dữ liệu và phân tích.

Ông Huy cũng cam kết sẽ nỗ lực để chuyển biến dữ liệu phân tích nhằm tìm kiếm điểm chạm trong nội bộ và bên ngoài, từ đó xây dựng các SPDV hoàn chỉnh, giúp các bộ phận có thể sử dụng và biến dữ liệu thành giá trị để sử dụng trong công việc hàng ngày.