clock

Doanh Nghiệp

01:15 11-01-2018

Vietjet chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 10%

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 9/1/2017 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC - HOSE) thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tiếp theo sẽ là đợt chia cổ tức 30%, dự kiến bằng cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền là 23/1/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/1/2018. Cổ tức sẽ được Vietjet thanh toán cho cổ đông vào ngày 7/2/2018. Với vốn điều lệ hơn 4.513 tỷ đồng, Vietjet sẽ chi hơn 451 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Như vậy, sau hai lần tạm ứng cổ tức bằng tiền cho năm 2017, Vietjet đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%.

Mức cổ tức cho năm 2017 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 năm ngoái là 50%. Hội đồng quản trị Vietjet đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông tăng mức chia cổ tức từ 50% lên 60%.

Tính đến hết quý 3/2017, lợi nhuận trước thuế của Vietjet đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Đội bay mới tiếp tục được đầu tư, Vietjet đã nhận 12 máy bay mới chỉ riêng trong quý 4/2017 nâng tổng số tầu nhận mới năm 2017 lên 17 chiếc.

 

 

theo Vneconomy