clock

Doanh Nghiệp

06:45 24-04-2018

Vietjet tiếp tục tạm ứng cổ tức bằng tiền tỉ lệ 10%, chia cổ tức 60%

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền là 10/5/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2018...

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/4/2018 của Công ty Xổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC - HOSE) đã thông qua tạm ứng cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỉ lệ 10%.

Cổ tức sẽ được Vietjet thanh toán cho cổ đông vào ngày 25/5/2018. Với vốn điều lệ hơn 4.513 tỷ đồng, Vietjet sẽ chi hơn 451 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức.

Vietjet mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 kiểm toán. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 42.303 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Vietjet năm 2017 đạt 5.074 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này vượt 150% so kế hoạch 2017 và tăng 103% so với năm 2016.

Lợi nhuận dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.073 tỷ đồng. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 11.356 đồng.

Mức cổ tức cho năm 2017 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái là 50%. Do kết quả kinh doanh khả quan, Hội đồng quản trị Vietjet đã xin ý kiến và được sự đồng ý của cổ đông tăng mức chia cổ tức từ 50% lên 60%.

Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỉ lệ 30% bằng tiền và dự kiến chia 30% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, với mức lợi nhuận tăng như trên và lượng tiền mặt dồi dào, Hội đồng quản trị đã quyết định tiếp tục chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Sau 3 lần tạm ứng cổ tức cho năm 2017, Vietjet đã chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40% và dự kiến sẽ chia tiếp 20% bằng cổ phiếu sau khi Đại hội cổ đông tới đây chính thức thông qua. Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ cao, có năm trên 100%.

 

Thùy Linh/ Vneconomy