clock

Trong Nước

09:29 22-01-2023

Vietnam Airlines báo lỗ quý thứ 12 liên tiếp, lỗ lũy kế 34.200 tỷ đồng, âm vốn 10.200 tỷ đồng

Dù hoạt động hàng không đã hồi phục đáng kể năm nay, nhưng Vietnam Airlines vẫn lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Vietnam Airlines đã lỗ tổng cộng 34.800 tỷ đồng trong 12 quý vừa qua.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) Vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần 19.471 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước trong bối cảnh ngành hàng không đã khôi phục các hoạt động.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines vẫn gặp cảnh doanh thu thấp hơn giá vốn, khiến lỗ gộp 828 tỷ đồng. Trừ đi các loại chi phí và thuế, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 2.585 tỷ đồng.

Vietnam Airlines báo lỗ quý thứ 12 liên tiếp, lỗ lũy kế 34.200 tỷ đồng, âm vốn 10.200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đây là quý thua lỗ thứ 12 liên tiếp của Vietnam Airlines, cũng là tròn 3 năm hãng hàng không quốc gia báo lỗ kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện. kết thúc năm 2022, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần 70.578 tỷ đồng và lỗ sau thuế 10.369 tỷ đồng. So với năm trước, doanah thu lớn gấp gần 3 lần và số lỗ đã giảm.

Tại thời điểm 31/12/2022, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ lũy kế 34.200 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 10.200 tỷ đồng.

Vietnam Airlines báo lỗ quý thứ 12 liên tiếp, lỗ lũy kế 34.200 tỷ đồng, âm vốn 10.200 tỷ đồng - Ảnh 2.

Vietnam Airlines cho biết, kết quả lỗ năm nay bao gồm lỗ ở cả công ty mẹ, Pacific Airlines và Công ty dịch vụ mặt đất đều tăng so với năm ngoái.

Trong khi đó, trên báo cáo tài chính công ty mẹ, doanh thu và thu nhập khác tăng 121% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 124% tương đương tăng hơn 7.721 tỷ đồng do thị trường quốc tế đã phục hồi mạnh. Tổng chi phí quý 4/2022 tăng 104% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng (giá nhiên liệu tăng bình quân 39,57%) và chi phí bán tăng tương ứng với doanh số bán hàng.

Lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 48% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên các chi phí liên quan đến hoạt động bán, chi phí tài chính gia tăng so với cùng kỳ, trong khi các khoản thu nhập khác giảm dẫn đến lỗ sau thuế của công ty mẹ tăng.

Vietnam Airlines nhận định, bắt đầu từ quý 4/2022, thị trường quốc tế từng bước được phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng sẽ có kết quả tích cực hơn vào năm 2023.

Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đề án, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất.