clock

Doanh Nghiệp

21:29 09-07-2019

Viettel Global lần thứ 3 thay Chủ tịch Hội đồng quản trị trong vòng 1 năm

Từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019, Viettel Global đã có 4 Chủ tịch Hội đồng quản trị, là các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Đăng Dũng, Nguyễn Đình Chiến và bây giờ là ông Tào Đức Thắng.

Ngày 5/7, Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) đã họp và ra nghị quyết về việc bầu các chức danh và phân công lĩnh vực tư vấn, giám sát cho Hội đồng quản trị.

Theo đó, Ông Tào Đức Thắng được giao làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thực hiện quản trị, định hướng và giảm sát chung Viettel Global.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý làm Phó Chủ tịch thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực đầu tư, mua sắm.

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Thành Nam (phụ trách lĩnh vực chiến lược đầu tư), bà Đào Thúy Hường (lĩnh vực tài chính), bà Vũ Thị Mai (lĩnh vực chính sách, nhân lực), ông Đỗ Mạnh Hùng (lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật và pháp lý) và ông Phan Trường Sơn (đánh giá, thẩm định các nội dung do Ban điều hành trình HĐQT).

Hội đồng quản trị Viettel Global cũng giao ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Viettel Overseas vào Tổng công ty và thực hiện việc sáp nhập theo Nghị quyết đại hội cổ đông, đồng thời ký ban hành Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty.

Đây là lần thứ 3 Viettel Global thay Chủ tịch Hội đồng quản trị trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Hồi tháng 6/2018, ông Lê Đăng Dũng lên làm Chủ tịch thay ông Nguyễn Mạnh Hùng. Sau đó, đến tháng 9/2018, ông Nguyễn Đình Chiến lên làm Chủ tịch Viettel Global.

Ông Tào Đức Thắng sinh năm 1973 tại Thanh Hóa, là Thạc sỹ chuyên ngành điện tử viễn thông, hiện đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

Ông gia nhập Viettel từ tháng 8/2005 và làm Phó Giám đốc Phụ trách trung tâm Điều hành Kỹ thuật của Công ty Viettel Telecom thuộc Tổng Công ty Viễn thông Viettel đến tháng 9/2007, rồi đảm nhiệm chức Giám đốc Trung tâm đến tháng 8/2008.Ông Thắng từng là chuyên viên Phòng Quản lý Kỹ thuật - Công ty Điện thoại Hà Nội (từ tháng 10/1995 đến hết năm 1995), chuyên viên Phòng Quản lý Viễn thông, Bưu điện Hà Nội (từ tháng 1/1998 đến hết tháng 7/2005).

Sau đó, ông Tào Đức Thắng trở thành Phó Giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel (từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2010), Giám đốc Tổng công ty mạng lưới Viettel (từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2013), Tổng giám đốc Viettel Global (từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2015) và là Thành viên HĐQT Viettel Global từ tháng 6/2015 đến nay.

Ông Tào Đức Thắng vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post) hồi tháng 4/2019 và hiện cũng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

 

 
 

theo Trí Thức Trẻ