clock

Doanh Nghiệp

05:36 19-04-2016

Vinasun sẽ tăng lượng xe sở hữu đến cuối năm lên 6.440 chiếc

Năm2016, Vinasun đặt chỉ tiêu doanh thu 4.325 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 264 tỷ đồng.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp – mã chứng khoán VNS) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 tổ chức vào 22/4 tới đây.

Tại đại hội lần này, HĐQT công ty sẽ trình bày phương án Tái cấu trức công ty giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể, nhận định năm 2016, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và phát triển, nhu cầu du lịch và vận tải du lịch tăng cao. Do vậy trong năm sẽ kiện toàn, đa dạng hóa các kênh phân phối, giao tiếp với khách hàng, tăng số lượng xe, đầu tư tập tung xe tại các trọng điểm.

Cụ thể, Vinasun dự kiến tăng thêm 1.150 xe và thanh lý đi 850 xe cũ nhằm đảm bảo chất lượng xe phục vụ, nâng tổng lượng sẽ sở hữu đến cuối năm 2016 lên 6.441 xe, trong đó có 4.441 xe 7 chỗ.

Kế hoạch cả năm doanh thu ước đạt 4.325 tỷ đồng trong đó doanh thu công ty mẹ 4.145 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 264 tỷ đồng. Doanh thu bình quân 2,09 triệu đồng/xe/ca đối với công ty mẹ. cổ tức phấn đấu chi trả 20%.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP lực chọn cho người lao động với giá phát hành 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển và/ hoặc lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối. 50% số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng trong 3 năm và 50% còn lại được tự do chuyển nhượng sau 5 năm.

Thanh Mai/Theo Trí thức trẻ/vns