clock

Doanh Nghiệp

05:45 08-04-2016

VNPT sẽ thoái vốn tại 50 doanh nghiệp

Ngày 6.4 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT) .

Theo đó, Nhà nước là chủ sở hữu của VNPT và Chính phủ sẽ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ có liên quan, Hội đồng thành viên VNPT thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VNPT theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VNPT gồm: Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên; các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; bộ máy giúp việc: Văn phòng và các Ban tham mưu. Theo đó, Hội đồng thành viên VNPT có 7 thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu nhà nước, trước pháp luật về mọi hoạt động của VNPT và về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho VNPT và chủ sở hữu nhà nước, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ của VNPT, Luật Doanh nghiệp và pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chính của VNPT là kinh doanh các sản phẩm,dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin. Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện.

VNPT có vốn điều lệ 72.237 tỉ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin….

Với quy định nêu trên, VNPT sẽ phải thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng gồm: Cty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Land); Cty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT); Cty CP Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị (ITC); Cty CP viễn thông VTC; Quỹ đầu tư Việt Nam (BVIM); Quỹ đầu tư chứng khoán Sài GònA2 (SFA2); Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam; Công ty Tài chính Bưu điện (PTF)....

Theo Lao động