clock

Văn Hóa

14:37 01-11-2022

Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo": Việt Nam được thương lượng mua trực tiếp

Thông tin từ Cục Di sản văn hóa trưa 1-11 cho biết sau nỗ lực ngoại giao của Việt Nam, Hãng Millon đã đồng ý tạm hoãn đấu giá ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" trong 10 ngày và cho phép Việt Nam thương lượng để được mua trực tiếp.

Cụ thể, 7h30 ngày 31-10 (giờ Paris), đại diện phía Việt Nam và Hãng Millon đã thống nhất thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng "Hoàng đế chi bảo". 10h10 ngày 31-10, Hãng Millon đã có thông cáo chính thức đưa ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31-10 của hãng. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng một số bộ ngành, tổ chức, cá nhân để huy động mọi nguồn lực nhằm "hồi hương" ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" về nước trong thời gian sớm nhất. Cục Di sản văn hóa khẳng định việc hồi hương ấn vàng này không chỉ để bổ sung, hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, "chảy máu" ra nước ngoài, mà còn khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của dân tộc; khẳng định sự đúng đắn, tiên quyết của Đảng và Nhà nước ta về quan điểm bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nâng cao tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ trên trường quốc tế… Đây cũng là việc làm rất có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa - một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng. Đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết, tuy đến nay chúng ta chưa tiếp cận được trực tiếp với cổ vật nhưng thông qua các bằng chứng thu thập được, nghiên cứu của chuyên gia trên hình ảnh hiện vật Hãng đấu giá Millon công khai trên website, đối sánh với các cổ vật là ấn vàng triều Nguyễn đang được lưu giữ và phát huy giá trị tại một số bảo tàng, di tích trên cả nước, có thể khẳng định chiếc ấn vàng này chính là chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" đúc năm 1823 thời vua Minh Mạng (1820-1841). Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là di sản văn hóa của Việt Nam, là một minh chứng biểu trưng cho quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định trong tiến trình lịch sử của Việt Nam. Vì vậy, việc hồi hương cổ vật là rất cần thiết. Đại diện Cục Di sản văn hóa cũng nhấn mạnh việc hồi hương cổ vật không nhất thiết là phải Nhà nước mua, thuộc sở hữu nhà nước, mà cá nhân cũng có thể hồi hương cổ vật nếu có tình yêu với di sản văn hóa và có tiềm lực tài chính, muốn đóng góp cho di sản văn hóa nước nhà. Luật di sản văn hóa cũng có những điều khoản khuyến khích cá nhân hồi hương cổ vật bằng việc miễn thuế giá trị gia tăng khi đưa cổ vật về nước. Với trường hợp ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết nếu cá nhân hồi hương cổ vật sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện tối đa như được hỗ trợ làm thủ tục hải quan nhanh nhất, miễn các thủ tục liên quan tới thuế giá trị gia tăng. Thông tin từ Cục Di sản văn hóa cho biết, trong 143 năm tồn tại với 13 đời vua, triều Nguyễn đã cho chế tác và đưa vào sử dụng hơn 100 chiếc ấn, thường đúc bằng vàng, bạc (gọi là kim bảo), chế tác từ ngọc quý (gọi là ngọc tỉ). Hiện nay, trong sưu tập Kim Ngọc Bảo Tỉ của hoàng đế và vương hậu triều Nguyễn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ, bảo quản được 85 kim ngọc bảo tỉ (trong đó có hai kim bảo đời Quốc chúa Nguyễn Phúc, còn lại là kim ngọc bảo tỉ của chín đời vua và vương hậu triều Nguyễn). Đây là sưu tập ấn nằm trong sưu tập Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn, được triều đình nhà Nguyễn giao lại cho chính quyền cách mạng năm 1945 (Liên khu IV lưu giữ, sau đó bàn giao cho Bộ Tài chính) và Bộ Tài chính giao cho Bộ Văn hóa - Thông tin để Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) tiếp nhận năm 1959. Sau đó, sưu tập được gửi lưu giữ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến năm 2017 được bàn giao trở lại cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ và phát huy cho đến nay.

Cụ thể, 7h30 ngày 31-10 (giờ Paris), đại diện phía Việt Nam và Hãng Millon đã thống nhất thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".

10h10 ngày 31-10, Hãng Millon đã có thông cáo chính thức đưa ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31-10 của hãng.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng một số bộ ngành, tổ chức, cá nhân để huy động mọi nguồn lực nhằm "hồi hương" ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" về nước trong thời gian sớm nhất.

Cục Di sản văn hóa khẳng định việc hồi hương ấn vàng này không chỉ để bổ sung, hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, "chảy máu" ra nước ngoài, mà còn khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của dân tộc; khẳng định sự đúng đắn, tiên quyết của Đảng và Nhà nước ta về quan điểm bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nâng cao tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ trên trường quốc tế…

Đây cũng là việc làm rất có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa - một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng.

Đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết, tuy đến nay chúng ta chưa tiếp cận được trực tiếp với cổ vật nhưng thông qua các bằng chứng thu thập được, nghiên cứu của chuyên gia trên hình ảnh hiện vật Hãng đấu giá Millon công khai trên website, đối sánh với các cổ vật là ấn vàng triều Nguyễn đang được lưu giữ và phát huy giá trị tại một số bảo tàng, di tích trên cả nước, có thể khẳng định chiếc ấn vàng này chính là chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" đúc năm 1823 thời vua Minh Mạng (1820-1841).

Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là di sản văn hóa của Việt Nam, là một minh chứng biểu trưng cho quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định trong tiến trình lịch sử của Việt Nam. Vì vậy, việc hồi hương cổ vật là rất cần thiết.

Đại diện Cục Di sản văn hóa cũng nhấn mạnh việc hồi hương cổ vật không nhất thiết là phải Nhà nước mua, thuộc sở hữu nhà nước, mà cá nhân cũng có thể hồi hương cổ vật nếu có tình yêu với di sản văn hóa và có tiềm lực tài chính, muốn đóng góp cho di sản văn hóa nước nhà.

Luật di sản văn hóa cũng có những điều khoản khuyến khích cá nhân hồi hương cổ vật bằng việc miễn thuế giá trị gia tăng khi đưa cổ vật về nước.

Với trường hợp ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết nếu cá nhân hồi hương cổ vật sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện tối đa như được hỗ trợ làm thủ tục hải quan nhanh nhất, miễn các thủ tục liên quan tới thuế giá trị gia tăng.

Thông tin từ Cục Di sản văn hóa cho biết, trong 143 năm tồn tại với 13 đời vua, triều Nguyễn đã cho chế tác và đưa vào sử dụng hơn 100 chiếc ấn, thường đúc bằng vàng, bạc (gọi là kim bảo), chế tác từ ngọc quý (gọi là ngọc tỉ).

Hiện nay, trong sưu tập Kim Ngọc Bảo Tỉ của hoàng đế và vương hậu triều Nguyễn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ, bảo quản được 85 kim ngọc bảo tỉ (trong đó có hai kim bảo đời Quốc chúa Nguyễn Phúc, còn lại là kim ngọc bảo tỉ của chín đời vua và vương hậu triều Nguyễn).

Đây là sưu tập ấn nằm trong sưu tập Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn, được triều đình nhà Nguyễn giao lại cho chính quyền cách mạng năm 1945 (Liên khu IV lưu giữ, sau đó bàn giao cho Bộ Tài chính) và Bộ Tài chính giao cho Bộ Văn hóa - Thông tin để Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) tiếp nhận năm 1959.

Sau đó, sưu tập được gửi lưu giữ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến năm 2017 được bàn giao trở lại cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ và phát huy cho đến nay.

Theo Tuổi Trẻ