clock

Thị Trường

16:49 07-12-2022

Điện thoại "Made in Viet Nam" xuất khẩu mang về hơn 55 tỉ USD

Các sản phẩm điện thoại và linh kiện từ Việt Nam từ đầu năm đến nay tiếp tục gia tăng và dẫn đầu trong nhóm hàng xuất khẩu cả nước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng năm 2022, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt 55,4 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 16,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 11 tháng năm 2022.

Tốc độ tăng xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2011 - 2021  TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của các thị trường chủ yếu đều đạt tốc độ tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 13,2 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc ước đạt 4,4 tỉ USD, tăng 10,8%...

Nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã vươn lên trở thành nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2013. Nếu như năm 2010, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này chỉ đạt 2,3 tỉ USD, chiếm 3,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (khi đó hàng dệt may giữ vị trí dẫn đầu, đạt 11,2 tỉ USD, tỷ trọng chiếm 15,5%) thì đến hết năm 2021 đã tăng hơn 25 lần, đạt gần 58 tỉ USD.


Trong suốt giai đoạn 2011 - 2021, nhóm hàng điện thoại và linh kiện liên tục đạt tốc độ tăng cao. Đơn cử như 2011 tăng 177,2%; năm 2012 tăng 99,3%; năm 2013 tăng 66,7%... Riêng năm 2020 giảm 1,5% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đến năm 2021 tăng trở lại 12,4%. Bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 nhóm ngành này có mức tăng 34%.

Đặc biệt, trong thời gian 4 năm từ 2010 - 2013, giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại và linh kiện tăng 9,2 lần. Năm 2013, giá trị xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 21,3 tỉ USD, chính thức vượt qua mặt hàng dệt may (giá trị xuất khẩu đạt 17,9 tỉ USD) để trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đến năm 2021, mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 nhưng nhóm hàng này vẫn đạt tốc độ tăng cao và ổn định vững chắc, giá trị xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, ước đạt 57,5 tỉ USD và chiếm 17,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Thanh Niên