clock

Trong Nước

08:50 16-05-2023

Thành phố là "phên dậu phía Đông" của Tổ quốc: Tăng trưởng kinh tế cực mạnh, GRDP gấp 3 lần bình quân chung cả nước

Những năm gần đây, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và diễn biến quốc tế bất lợi, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn ở mức cao, 7 năm liền tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 13,2%/năm.

Thành phố là phên dậu phía Đông của Tổ quốc: Tăng trưởng kinh tế cực mạnh, GRDP gấp 3 lần bình quân chung cả nước - Ảnh 1.

Hải Phòng là thành phố duyên hải nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Thái Bình thuộc đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng ngày nay là thành phố trực thuộc Trung ương - là đô thị loại 1 cấp quốc gia gồm 7 quận (Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An và Hải An), 6 huyện ngoại thành (Thuỷ Nguyên, Hải An, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo) và 2 huyện đảo (Cát Hải, Bạch Long Vĩ) với 223 xã, phường và thị trấn.

Hải Phòng là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, được coi là "phên dậu phía Đông" của đất nước, có vị thế chiến lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Hiện đây cũng là địa phương có nhiều đột phá, phát triển mạnh và toàn diện về kinh tế - xã hội.

Thành phố là phên dậu phía Đông của Tổ quốc: Tăng trưởng kinh tế cực mạnh, GRDP gấp 3 lần bình quân chung cả nước - Ảnh 2.

Những năm gần đây, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xung đột ở châu Âu nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng vẫn ở mức cao, 7 năm liền tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 13,2%/năm.

Ba tháng đầu năm 2023, GRDP của Hải Phòng gấp 3 lần bình quân chung của cả nước. Quý 1, GPDR của Hải Phòng tăng 9,65% so với cùng kỳ, trong đó, nhóm công nghiệp - xây dựng ước tính tăng 10,09%, nhóm dịch vụ tăng 10,21%, nhóm nông - lâm - thủy sản tăng 0,49% so với cung kỳ.

Theo kế hoạch năm 2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 116.442,134 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 42.500 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 69.900 tỷ đồng. Trong tháng 3, thu nhân sách thành phố đạt 8.322,99 tỷ đồng. Tổng trong quý 1, thu nội địa đạt 24.042,91 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 14.623,45 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân đạt 3.664,152 tỷ đồng, bằng 16,54% kế hoạch thành phố giao (22.156,828 tỷ đồng), bằng 27,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (13.403,337 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách trung ương đã giải ngân là 94,317 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 8,446 vốn cân đối ngân sách địa phương đã giải ngân là 3.569,835 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,97% kế hoạch thành phố giao.

Thành phố là phên dậu phía Đông của Tổ quốc: Tăng trưởng kinh tế cực mạnh, GRDP gấp 3 lần bình quân chung cả nước - Ảnh 3.

Tháng 3, thành phố cấp đăng ký thành lập mới cho 368 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 2.094,98 tỷ đồng, tăng 12,54% về số doanh nghiệp và giảm 11,35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Quý 1 ước tính cấp đăng ký thành lập mới cho 862 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 4.669,43 tỷ đồng, tăng 18,90% về số doanh nghiệp và giảm 38,33% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

 

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 31/3/2023 ước đạt 296.790 tỷ đồng, tăng 9,63% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay đạt 183.525 tỷ đồng, tăng 14,45% so với cùng kỳ.

Hải Phòng đã và đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối vùng để mở rộng không gian kinh tế, mở rộng đô thị hướng biển và di chuyển trung tâm chính trị - hành chính về phía Bắc sông Cấm vào năm 2025.

Cùng với đó, Hải Phòng là địa phương đi đầu trong cả nước về giải quyết chung cư cũ và đang phấn đấu đi đầu về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đang tích cực xây dựng xã và huyện nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí tiệm cận với đô thị và sẽ hoàn thành năm 2025.

Cùng với đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) các năm gần đây luôn được xếp trong top đầu cả nước, công tác chuyển đổi số được quan tâm đặc biệt.