clock

Giới Thiệu

17:14 17-07-2018

Điều khoản Dịch vụ của Hệ thống Doanh nghiep va thuong hieu for Publisher (AFP)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc gia nhập hệ thống Doanh nghiep va thuong hieu for Publisher của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Hệ Thống AFP”). Khi đăng ký website gia nhập vào Hệ Thống AFP và nhận được xác nhận từ AFP, bạn sẽ trở thành publisher của Doanh nghiep va thuong hieu. Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau mà chúng tôi đưa ra trong khoảng thời gian bạn là publisher của Doanh nghiep va thuong hieu. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các điều khoản dịch vụ nêu trong thỏa thuận này (“Thỏa Thuận”) sẽ có hiệu lực cao nhất để áp dụng giải quyết tranh chấp. Như được sử dụng trong các điều khoản dưới đây, “bạn” hay “Publisher” có nghĩa là bất cứ cá nhân hay tổ chức nào là thành viên của Hệ Thống AFP, sở hữu hoặc được chủ sở hữu cho phép khai thác quảng cáo hợp pháp trên website. “chúng tôi” hay “Doanh nghiep va thuong hieu” có nghĩa là Công ty Cổ Phần VCCORP và “các bên” có nghĩa là bạn và Doanh nghiep va thuong hieu.

Điều khoản Dịch vụ của Hệ thống Doanh nghiep va thuong hieu for Publisher

 

1. Tiếp cận và sử dụng Các Dịch Vụ AFP

Hoạt động sử dụng Các Dịch Vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn đăng kí tài khoản trên Hệ Thống AFP và chúng tôi phê chuẩn tài khoản bạn đăng kí. Bạn cần phải chứng minh được bạn sở hữu hoặc có quyền kinh doanh trên website/forum/blog mà bạn đăng kí (sau đây gọi chung là site). Bạn phải can thiệp được vào việc triển khai và đặt mã nhúng quảng cáo trên site mà bạn đăng kí với chúng tôi. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung đăng tải trên site và đảm bảo các nội dung trên site phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các tranh chấp phát sinh liên quan đến sự tồn tại của site và/hoặc các nội dung đăng tải trên site.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc giới hạn khả năng tiếp cận của bạn tới Các Dịch Vụ của chúng tôi. Khi bạn đăng kí sử dụng Các Dịch Vụ, nếu bạn là một cá nhân, bạn cần đảm bảo rằng tuổi của bạn phải từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký và bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản trên Hệ Thống AFP.

Khi tham gia vào Hệ Thống AFP, bạn cho phép Doanh nghiep va thuong hieu cung cấp các nội dung quảng cáo và những nội dung khác thích hợp trên các website/forum/blog của bạn (sau đây gọi tắt là “Quảng Cáo”). Bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn sẽ không gắn Quảng Cáo của chúng tôi vào những nội dung hoặc gắn Quảng Cáo bên cạnh các nội dung có khả năng ảnh hưởng đến uy tín của sản phẩm, dịch vụ, nhãn hiệu được quảng bá trong Quảng Cáo của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • (i) Nội dung khiêu dâm;
  • (ii) Nội dung cổ động khuyến khích các hành vi bạo lực;
  • (iii) Nội dung gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
  • (iv) Nội dung có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật...

 

2. Thay đổi đối với Các Dịch Vụ của chúng tôi; Thay đổi đối với Thỏa thuận

Chúng tôi liên tục thay đổi và cải thiện Các Dịch Vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hay bớt các chức năng hay đặc tính của Các Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào, và chúng tôi có thể ngưng hay dừng khai thác một phần hay toàn bộ một Dịch Vụ nào đó mà không cần báo trước cho bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa Thuận này vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng tải bất cứ sửa đổi nào đối với Thỏa Thuận này trên trang này và bất cứ sửa đổi nào đối với các Chính sách về Chương trình Doanh nghiep va thuong hieu dành cho Publisher hay Nguyên tắc Sử Dụng Thương hiệu Doanh nghiep va thuong hieu trên các trang tương ứng. Những thay đổi sẽ không được áp dụng đối với các nội dung trở về trước. Những thay đổi đề cập đến những tính năng mới đối với một Dịch Vụ nào đó hay những thay đổi để phục vụ cho các mục đích pháp lý sẽ có thể có hiệu lực tức thì. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản được sửa đổi nào trong Thỏa Thuận này, bạn có quyền ngừng sử dụng Các Dịch Vụ được cập nhật đó.

 

3. Ghi nhận số liệu và đối soát

Đối với các tên miền lần đầu tiên kích hoạt trên Hệ Thống AFP, Doanh nghiep va thuong hieu sẽ dành khoảng thời gian một (01) ngày tính từ thời điểm Publisher nhúng mã quảng cáo (gọi là thời gian thử nghiệm quảng cáo) để hai bên cùng kiểm tra việc triển khai quảng cáo. Việc thử nghiệm quảng cáo để kiểm tra độ chính xác của việc hiển thị và số liệu ghi nhận từ quảng cáo. Số liệu phát sinh trong thời gian thử nghiệm quảng cáo sẽ không được ghi nhận vào doanh thu của Publisher.

Các quảng cáo của Doanh nghiep va thuong hieu chỉ chọn chạy trên bản PC của website.

Đơn giá quảng cáo sẽ áp dụng theo chính sách đơn giá Doanh nghiep va thuong hieu ban hành tại từng thời điểm.

Hệ thống của chúng tôi là hệ thống cập nhật số liệu trực tuyến theo thời gian thực, Publisher có thể truy cập vào Hệ Thống AFP bằng tài khoản đã được chúng tôi chấp thuận để kiểm tra số liệu quảng cáo của chúng tôi phát sinh trên site của bạn.

Các click được Hệ Thống AFP ghi nhận để thanh toán phải là các click hợp lệ (tức là đã loại bỏ các click không hợp lệ và click gian lận). Cũng giống như các hệ thống quảng cáo lớn trên thế giới, chúng tôi cũng có công nghệ chặn click không hợp lệ của riêng mình, dựa trên các nguyên tắc, công thức và các yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định click nào là hợp lệ và click nào bị coi là không hợp lệ. Hệ thống của Doanh nghiep va thuong hieu sẽ tự động phát hiện và loại bỏ các click không hợp lệ.

a. Click không hợp lệ:

     - Là các click được tạo ra chủ yếu không do chủ ý người dùng, ví dụ: một số người sử dụng thường nhấp đúp chuột (double click) thay vì chỉ cần click vào một link, banner.

     - Hoặc chuỗi click xảy ra trong thời gian ngắn (do mạng chậm hoặc do site đích phản hồi chậm, người dùng không để ý nên click thêm nhiều lần trong cùng một banner quảng cáo).

     - Các click đến từ Mobile.

b. Click gian lận:

     - Là các click được tạo ra với chủ ý không tốt, nhằm mục đích kiếm lợi bất chính từ việc click nhiều lần vào một hay nhiều banner quảng cáo cụ thể.

     - Các clicks kiểu này thường bắt nguồn từ các chương trình click tự động hay robots (click bots), thậm chí thuê nhân công giá rẻ chỉ để click vào danh sách các banner quảng cáo chỉ định sẵn.

 

4. Thanh toán

Publisher sẽ nhận được một khoản thanh toán liên quan tới số lần click hoặc số lượt hiển thị có hiệu lực lên những Quảng cáo được hiển thị trên site của bạn, tùy thuộc loại hình quảng cáo mà publisher hợp tác.

Các khoản thanh toán sẽ được tính hoàn toàn mặc định theo số liệu được cung cấp trên thống kê trên hệ thống của Doanh nghiep va thuong hieu.

Publisher hợp tác theo hình thức cá nhân sẽ phải thực hiện đúng luật qui định về việc khấu trừ lại thuế thu nhập cá nhân mà Publisher phải nộp trên tổng thu nhập nhận được hàng tháng. Chúng tôi sẽ khấu trừ khoản tiền thuế thu nhập cá nhân Publisher phải nộp trước khi thanh toán cho Publisher. Cụ thể như sau:

     - Nếu khoản thu nhập trong tháng của Publisher đạt mức dưới 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn): Publisher không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;

     - Nếu khoản thu nhập trong tháng của Publisher đạt mức từ 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn) trở lên: Publisher sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng thu nhập tháng đó (bất kể tại thời điểm đó Publisher có mã số thuế hay không).

Publisher hợp tác theo hình thức pháp nhân sẽ nhận được thông báo về thời hạn xuất hóa đơn và số tiền Doanh nghiep va thuong hieu sẽ thanh toán phát sinh hàng tháng từ Hệ Thống AFP. Pulisher là pháp nhân có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT hợp lệ cho Doanh nghiep va thuong hieu đúng thời hạn nêu trong thông báo để đảm bảo việc thanh toán đúng hạn từ Doanh nghiep va thuong hieu.

Chu kỳ thanh toán của chúng tôi sẽ diễn ra một tháng/một lần bằng hình thức chuyển khoản, trừ một số trường hợp đặc biệt (ví dụ site của bạn phát sinh quá nhiều click không hợp lệ dẫn đến việc hệ thống sẽ cần khoảng thời gian dài hơn để theo dõi xác minh độ tin cậy của bạn hoặc doanh thu quảng cáo của bạn chưa đạt ngưỡng thanh toán; hoặc Pulisher là pháp nhân không gửi hóa đơn GTGT hợp lệ ứng với số tiền phải thanh toán cho Doanh nghiep va thuong hieu theo thông báo từ Hệ Thống AFP).

Số tiền tối thiểu cho mỗi một lần chuyển khoản của chúng tôi cho một Publisher là 200.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn). Publisher chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản phí nào liên quan đến việc nhận tiền chuyển khoản từ ngân hàng hay nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Publisher phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của những thông tin cá nhân cung cấp cho Doanh nghiep va thuong hieu (bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Số chứng minh nhân dân, số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh). Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu sai sót xảy ra do lỗi từ việc cập nhập sai thông tin thanh toán của bạn.

 

5. Tính Bảo Mật

Publisher cam kết không tiết lộ Thông tin Bảo mật Doanh nghiep va thuong hieu khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. "Thông tin Bảo mật Doanh nghiep va thuong hieu" bao gồm: (a) tất cả các phần mềm, công nghệ và tài liệu của Doanh nghiep va thuong hieu liên quan tới Các Dịch Vụ; (b) các tỷ lệ nhấp chuột hay những thống kê khác liên quan tới hiệu suất của Công cụ Trực tuyến liên quan tới Các Dịch Vụ; và (c) bất cứ thông tin nào khác do Doanh nghiep va thuong hieu cung cấp được đánh dấu là bảo mật hoặc thường được coi là bảo mật trong những trường hợp thông tin được đưa ra. Thông tin Bảo mật Doanh nghiep va thuong hieu không bao gồm những thông tin mà bạn đã biết trước khi sử dụng Các Dịch Vụ, thông tin được công bố không do bất kỳ sai sót nào từ bạn, thông tin do bạn phát triển độc lập, hoặc thông tin mà bạn được một bên thứ ba cung cấp hợp pháp.

 

6. Chấm dứt

Publisher có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu hủy bỏ việc hợp tác trên site. Việc hợp tác sẽ kết thúc trong vòng 10 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu hủy bỏ hợp tác từ bạn. Nếu tính đến thời điểm chấm dứt hợp tác, số dư thanh toán phát sinh trên site chấm dứt bằng hoặc trên ngưỡng phải thanh toán (lớn hơn 200.000 VND), chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn khoản tiền này trong vòng 30 ngày tính từ ngày cuối cùng của tháng chấm dứt việc hợp tác. Trong trường hợp số dư thanh toán phát sinh trên site chấm dứt tính đến thời điểm chấm dứt nhỏ hơn ngưỡng phải trả, số dư đó sẽ không được thanh toán cho bạn.

Doanh nghiep va thuong hieu có thể chấm dứt Thỏa Thuận, hoặc đình chỉ hay chấm dứt sự tham gia của Publisher vào Các Dịch Vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Nếu chúng tôi chấm dứt Thỏa Thuận do bạn vi phạm việc sử dụng Các Dịch Vụ trên hệ thống hoặc do site của bạn đang là đối tượng tranh chấp với một bên thứ ba bất kỳ, hoặc site của bạn có các nội dung mà chúng tôi đánh giá là vi phạm phạm phát luật hay không phù hợp với định hướng nội dung các site có trên hệ thống, chúng tôi có quyền giữ lại các khoản tiền chưa thanh toán phát sinh tính đến thời điểm chấm dứt.

 

7. Các điều khoản khác

Toàn bộ Thỏa thuận; Sửa đổi. Thỏa Thuận này là thỏa thuận trọn vẹn của các bên liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ của bạn trên Hệ Thống AFP của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi Thỏa Thuận này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật các phiên bản sửa đổi bổ sung của Thỏa Thuận trên trang này để bạn theo dõi.

Trường hợp Bất khả kháng. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng thi hành không đầy đủ nghĩa vụ của mình do trường hợp bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn thảm họa thiên tai, chiến tranh hay khủng bố, bạo loạn, hay hành vi phá hoại qua Internet…) vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Phương pháp Liên lạc. Liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ, chúng tôi có thể liên lạc với bạn khi cần công bố về dịch vụ, truyền các thông điệp quản trị và những thông tin khác. Hoặc cập nhật thông tin trên trang thông tin liên lạc của chúng tôi.