clock

SỰ KIỆN

03:38 30-03-2018

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Trên 140 đại biểu về dự Hội Nghị. Có 28 ý kiến, kiến nghị. Sản xuất kinh doanh 9 ý kiến; chế độ, chính sách 15 ý kiến; trang cấp phương tiện, điều kiện làm việc, 02 ý kiến; bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định 02 ý kiến.

Hội nghị người lao động của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa có 8 đơn vị Điện lực, 3 Xí nghiệp, Trung tâm tư vấn Xây Dựng Điện và 13 phòng ban chức năng Công ty về dự. Năm 2017 là một năm gặp nhiều khó khăn cho tỉnh Khánh Hòa nói chung và Điện Lực Khánh Hòa (KHPC) nói riêng. Diễn biến phức tạp của thời tiết, cụ thể là cơn bão số 12 đã để lại nhiều hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và các hoạt động sản xuất của cả tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, sản lượng điện có tăng so với năm 2016 nhưng với tốc độ thấp. 

Toàn cảnh Hội Nghị đại biểu Người Lao động năm 2018 Điện Lực Khánh Hòa

Điện mua và điện phát năm 2017 là 2.102,52 triệu kWh, tăng 6,9% so với năm 2016 (1.967,26 triệu kWh).  Điện thương phẩm năm 2017 là 2.012,884 triệu kWh, tăng 7,39% so với năm 2016 1.874,4 triệu kWh), đạt 100,04% so với kế hoạch giao của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVNCPC)  2.012 triệu kWh 

Ông Nguyễn Thanh Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu

Ông Nguyễn Tuấn Phó Chủ tịch Công Đoàn Công Ty, đại diện Người lao động kiến nghị tại Hội nghị

Tổn thất điện năng toàn Công ty năm 2017  4,25% giảm 0,46% so với cùng kỳ 2016 4,71%, giảm 0,95% so với lộ trình CPC giao 5,2%, giảm 0,53% so với kế hoạch điều hành Tổng CôngTy Điện Lực Miền Trung (CPC) giao 4,78%, và giảm 0,3% so với kế hoạch Hội đồng quản trị giao 4,55%.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty phát biểu

Trong năm 2017, lưới điện phân phối các khu vực Trung tâm TP Nha Trang, Phường Vĩnh Hải, các huyện Diên Khánh-Khánh Vĩnh và Cam Ranh-Khánh Sơn bị cắt điện nhiều lần để phục vụ các công tác cải tạo lưới; thí nghiệm định kỳ; đấu nối thiết bị và TBA mới, thay MBA loại Amorphous; phát quang hành lang tuyến, thay công tơ điện tử, thay MBA quá tải, xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp... Lưới điện phân phối Trung tâm Nha Trang, Vạn Ninh, Cam Ranh-Khánh Sơn và Cam Lâm đã xảy ra nhiều sự cố: Các dạng sự cố điển hình là vi phạm hành lang lưới điện; dân chặt cây ngã vào đường dây; xe thi công công trình đào trúng cáp ngầm, xe thi công công trình vi phạm khoảng cách an toàn, động vật hoang dã leo bám lên đường dây, dây thông tin vướng đường dây; ảnh hưởng mưa giông trái mùa, cách điện bị nhiễm mặn gây phóng điện; thời tiết xấu, gió lớn gây chạm chập dây dẫn; hư hỏng các thiết bị.

Trong năm 2017 có 14 vụ sự cố trên lưới điện 110kV. Ước sản lượng điện không cung cấp được cho khách hàng do sự cố: 31.626 kWh.

Công tác phòng chống cháy nổ trong năm 2017 toàn Công ty không xảy ra vụ cháy nổ nào.Trong năm 2017 trong toàn Công ty không xảy ra tai nạn lao động.

Công tác hành lang an toàn lưới điện cao áp, công tác tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong nhân dân của các đơn vị chưa được thường xuyên và hình thức tuyên truyền chưa được phong phú đa dạng;

Các đơn vị đã chú trọng công tác xử lý các vi phạm công trình xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện cao áp bằng các biện pháp như lắp xà lệch, thay dây trần bằng dây bọc, cải tạo đường dây…. nên giảm được 49 vụ từ 249 vụ xuống còn 200 vụ đạt 19,67%.

Trong Hội Nghị đại biểu người lao động đã nghe báo cáo về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện Nghị quyết Hội Nghị đại biểu người lao động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 được giao cho đơn vị; đại biểu người lao động đã góp ý về Kiến nghị của người lao động (NLĐ) về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao; các chế độ, chính sách áp dụng đối với NLĐ hiện hành, các vướng mắc và đề xuất cải tiến, sửa đổi. 

Ông Nguyễn Cao Ký, Tổng Giám đốc Điện Lực Khánh Hòa trả lời kiến nghị của  người Lao động

Tại Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của NLĐ đã được ghi nhận đầy đủ. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của đơn vị đã được lãnh đạo đơn vị tiếp thu và giải quyết hoặc trả lời thỏa đáng cho NLĐ tại Hội nghị. Các ý kiến, kiến nghị khác thuộc thẩm quyền giải quyết và trả lời của Lãnh đạo Công ty gồm có 28 ý kiến, kiến nghị. Trong đó nhóm ý kiến, kiến nghị liên quan đến sản xuất kinh doanh 9 ý kiến; nhóm liên quan chế độ, chính sách 15 ý kiến; về trang cấp phương tiện, điều kiện làm việc, 02 ý kiến; về bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định: 02 ý kiến.

Hội nghị đại biểu NLĐ đã được tổ chức đúng quy định trình tự và thủ tục theo hướng dẫn và qui chế tổ chức. Hội nghị đã diễn ra với tinh thần dân chủ, thiết thực, thể hiện đầy đủ quyền dân chủ của tập thể người lao động trong Công ty. Ban lãnh đạo các đơn vị và công đoàn đồng cấp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu NLĐ về thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ.

                                           

 

         Bài & ảnh NGỌC VÂN

                                                PV tại Nha Trang, Khánh Hòa