clock

SỰ KIỆN

02:07 08-11-2019

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 _CT/TW của Ban Bí Thư (Khóa lX) "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"

Chiều ngày 7/11/2019, tại Nha Trang Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 - CT/TW của Ban Bí Thư (Khóa lX) "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"

Hội nghị đã đón tiếp ông Nguyễn Tấn Tuân, P. Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài, P. Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Khánh Hòa, ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy và 60 nhà báo, đại diện 7 Chi Hội Nhà báo, 2 câu lạc bộ Nhà Báo trực thuộc.

Từ 90 Hội viên (giai đoạn 2004 - 2005) đến nay, Khánh Hòa có 261 Hội viên, công tác ở các cơ quan Báo chí của tỉnh, 35 văn phòng đại diện, Phóng viên Thường trú của các cơ quan Báo chí TW, TP Hồ Chí Minh, 50 nhà báo, Phóng viên của VTV khu vực đóng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 - CT/TW   của Ban Bí Thư (Khóa lX) "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"

Ông Nguyễn Tấn Tuân P.Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái). Ông Nguyễn Đắc Tài, P. Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (bìa phải) dự Hội nghị

Ông Đoàn Minh Long, UV BCH Hội Nhà Báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh Khánh Hòa phát biểu tổng kết về 15 năm hoạt động của Hội Nhà Báo Khánh  Hòa

Nhà báo Phong Nguyên, T VP.ĐD. Báo Nhân Dân, Chi Hội Trưởng các cơ quan Báo chí TW và TP Hồ Chí Minh, phát biểu về hoạt động báo chí Chi Hội Nhà Báo TW và TP Hồ Chí Minh

15 năm qua, tổ chức Hội Nhà báo Khánh Hòa đã phát triển nhanh chóng. Có sự phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy, Sở Thông tin và Truyền Thông, Hội Nhà Báo tỉnh trong công tác quản lý hoạt đông báo chí trên địa bàn, có nhiều chuyển biến tích cực, đã duy trì hoạt động giao ban báo chí 2 tháng/lần; giao ban các cơ quan báo chí địa phương định kỳ 6 tháng/lần để đánh giá tình hình hoạt động báo chí và định hướng thông tin tuyên truyền. Hội Nhà báo Khánh Hòa quan tâm đến công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo, gắn với động viên, khen thưởng kịp thời và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhà báo.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, P.Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch H ĐND Tỉnh Khánh Hòa trao thưởng các Chi Hội Nhà báo có thành tích trong công tác Hội và hoạt động báo chí

Ông Nguyễn Đắc Tài, P.Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác Hội và công tác báo chí

Từ năm 2.000 đến nay, UBND tỉnh Khánh hòa đã cấp nguồn kinh phí bình quân 150 triệu đồng/năm tổ chức Giải Báo Chí Khánh Hòa hàng năm. Đã hỗ trợ cho 326 tác phẩm Báo chí với tổng kinh phí 1.485 tỷ đồng trong đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm Báo chí chất lượng cao. Có nhiều tác phẩm Báo chí tham gia giải Báo Chí toàn quốc trên nhiều lĩnh vực, đạt kết quả cao

Ông Nguyễn Tấn Tuân, P.Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch H ĐND Tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Khánh Hòa phát biểu kết luận Hội Nghị

Hội nghị đã nghe 4 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận về hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí, những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW; nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới./.


         Bài & ảnh Ngọc Vân