clock

Giáo Dục

08:45 22-07-2022

Lo áp lực lạm phát, hai Bộ hợp lực kiểm soát chặt giá sách giáo khoa và học phí

Trong khi chờ Luật Giá sửa đổi, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát chặt việc kê khai giá của các doanh nghiệp để bình ổn giá sách giáo khoa nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát...

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Luật Giá sửa đổi. Trong đó, sẽ đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giá sách giáo khoa gắn với các yêu cầu về kỹ thuật, chuyên môn để sách giáo khoa có giá cả hợp lý và đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong giáo dục đào tạo.

Các đơn vị hiện kê khai điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa từ 5-15%.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính việc tăng giá sách giáo khoa sẽ tác động làm cho CPI bình quân cả nước năm 2022 tăng khoảng 0,05 điểm phần trăm. Còn nhóm dịch vụ giáo dục sẽ làm CPI năm 2022 tăng khoảng 0,14-0,16 điểm phần trăm.

Hiện, giá sách giáo khoa được quản lý giá theo quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giá, thuộc danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá, không thuộc danh mục mặt hàng do nhà nước định giá, bình ổn giá.

Theo dự thảo Luật Giá sửa đổi, trong năm học 2022 – 2023, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiếp nhận kê khai giá sách giáo khoa.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị rà soát và triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí, đặc biệt là một số chi phí như chi phí quản lý, chi phí quảng bá sách, lợi nhuận... nhằm hỗ trợ việc kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ chi phí tài chính với người dân". Đến nay, các đơn vị kê khai điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa, mức giảm phổ biến trong khoảng từ 5-15%, tùy từng cuốn sách.

Trong khi chờ Luật Giá sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, rà soát chặt chẽ văn bản kê khai giá theo quy định pháp luật để bình ổn giá sách giáo khoa.

Cùng với đó, hai bộ cũng rà soát giá dịch vụ giáo dục (học phí) đang thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Về vấn đề này, Chính phủ quy định khung, trần học phí cho từng năm học. Các địa phương, đơn vị quyết định mức cụ thể học phí cho từng năm học trong phạm vi khung, trần học phí do Chính phủ quy định.

Trong tháng 6 vừa qua, một số trường đại học tuyên bố tăng học phí năm học 2022-2023 với mức tăng gấp đôi so với năm học trước đó.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính theo đề xuất của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với khung học phí năm học 2022-2023 giữ ổn định như năm học 2021-2022 và điều chỉnh học phí đối với giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên không quá 15%/năm, dự kiến nhóm dịch vụ giáo dục sẽ làm CPI năm 2022 tăng khoảng 0,14-0,16 điểm phần trăm.

Lo ngại tác động việc tăng học phí đến chỉ số CPI, tại Nghị quyết số 85/NQ-CP vừa ban hành ngày 9/7/2022, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ tác động của việc tăng học phí, nhất là tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, kịp thời đề xuất phương án phù hợp, khoa học, hiệu quả, sát với thực tiễn.

Trước đó, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng có công văn số 2153/BGDĐT-KHTC đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp đối với năm học 2022-2023, góp phần bình ổn giá và bảo đảm an sinh xã hội, có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo.

Đồng thời tăng cường thanh kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch thông tin về giá dịch vụ giáo dục, giá sách giáo khoa, vật tư, thiết bị giáo dục.

Theo VnEconomy